WYBURZENIA i KONTENERY SZCZECIN

Wywóz kontenerów na gruz i śmieci w Szczecinie, prace wyburzeniowe oraz sprzedaż piasku i ziemi

  • Home
  • Wyburzenia i rozbiórki
  • Demontaż konstrukcji stalowych

Rozbiórki budynków i demontaż konstrukcji

Profesjonalne podejście do zleconych zadań

Jedną z gałęzi naszej działalności jest demontaż konstrukcji stalowych. Aby tego dokonać niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. Każde zlecenie powierzone naszej firmie realizowane jest w trybie indywidualnym. Przed rozpoczęciem czynności demontażowych ustalany jest plan działania, aby przebieg przedsięwzięcia odbył się bez szkód dla ludzi i otoczenia.

Rozbiórek i demontaży wykonujemy głównie w zachodniopomorskim, ze względu na fakt, że siedziba firmy mieści się w Szczecinie. Jednakże w wybranych przypadkach jesteśmy w stanie poszerzyć teren działania. Zgodnie z potrzebami zleceniodawcy demontujemy całość lub tylko wybrane elementy konstrukcji, także będące częściami budynków. Jesteśmy w posiadaniu specjalistycznych maszyn i narzędzi oraz zatrudniamy dobrze przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Wszystko to gwarantuje szybkie i bezproblemowe wykonanie zlecenia, a elastyczność w zakresie terminów minimalizuje utrudnienia powodowane przez naszą pracę.

Obraz 446
Obraz 730
Obraz 800
Obraz 815
Obraz 876
Obraz 883
Obraz 912
Obraz 965

Rozbiórki budynków i demontaż konstrukcji

Nasze zasoby pozwalają prowadzić równolegle kilka dużych realizacji zgodnie z wymaganiami Klienta. Wytworzone w wyniku prac niebezpieczne odpady są natychmiast utylizowane, natomiast powstały przy rozbiórce gruz i złom poddawany jest recyklingowi. Władamy stosowną decyzją wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, oraz wystawiamy "Karty przekazania odpadów". Mamy doświadczenie w zakresie wyburzania budowli takich jak:

  • budynki mieszkalne
  • budynki przemysłowe
  • hale
  • wiaty
  • magazyny
  • torowiska

Nasze zasoby pozwalają prowadzić równolegle kilka dużych realizacji zgodnie z wymaganiami Klienta. Koordynujemy pracę naszych zespołów, aby zredukować koszty i czas przeznaczony na projekt. Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt. Zapraszamy do współpracy.

Kontenery na gruz Szczecin wywóz gruzu odpadów, kontenery na śmieci

Wyburzenia demontaże konstrukcji i prace rozbiórkowe w Szczecinie

Transport niskopodwoziowy Szczecin sprzedaż kruszyw piasku i czarnoziemu